Madordning

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Rubjerg.

I Randers Kommune har forældrebestyrelsen mulighed for at til- eller fravælge den kommunale frokostordning for børnehave-børnene.

Institutionens tilkendegivelse om til- eller fravalg af frokostordning er gældende i en to-årig periode.