Dagligdagen

Vi har delt børnene i to grupper - én på hver stue. Grupperne er aldersintegrerede og hedder Filurerne og Spilopperne.

Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling spisning om formiddagen.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af stuerne. Vi laver også aktiviteter og projekter på tværs af aldersgrupperne for at give de yngste mulighed for at spejle sig i og lære af de store og for at give de store mulighed for, at hjælpe og vise omsorg til de yngste.

Fra august samler vi de ældste børn fra de to stuer to gange om ugen, hvor de laver aktiviteter tilpasset deres alder og bl.a. går på besøg i SFO'en.

Morgen

Mellem kl. 6.30 og kl. 7.30 spiser vi morgenmad og hygger os. Der er mulighed for at få cornflakes, havregryn og brød.

Vi har en "Flyver", som tager imod børnene, og vi prioriterer modtagelsen højt, det er vigtigt for os, at børnene føler sig set og velkomne.

Formiddagen

Kl.ca. 8.30 spiser vi frugt på stuerne. Vi snakker om lidt af hvert og altid om hvad vi skal lave i løbet af dagen.

Formiddagen er det primære tidspunkt for de aktiviteter, der har med opfyldelsen af målene i læreplanerne at gøre. Det vil med andre ord sige at det er her de fleste voksenstyrede aktiviteter og ture ud af huset foregår. 

Kl. 11.15 - frokost

Hver dag er der samling i grupperne inden der skal spises. I samlingen tages der mange forskellige emner op, som der bliver snakket om, og der læses historier, synges og der bliver lavet rim og remser. Vi laver også nogle gange bevægelsesaktiviteter.

Børnene hjælper, på skift, med at dække bordene. Vi betragter spisningen som en hyggelig stund og hvor børnene også får lært lidt om bordskik.

Vi opfordrer forældrene til at følge kostpolitikken (se "Værdier og politikker"), som er udarbejdet i samarbejde med Bestyrelsen og give børnene sunde madpakker og sundt tilbehør med i børnehaven.

Børnene får vand til, men de må gerne selv have mælk med til frokost, hvorimod det ikke er tilladt, at have saft, juice eller sodavand med.

Én gang om måneden er der maddag i børnehaven.

Vi snakker med børnene om, hvad vi skal have at spise og de hjælper også her med at lave maden. Vi får mest rugbrød med forskelligt pålæg, da børnene nyder selv at vælge, hvad de vil have på deres brød. Vi laver et ta’selv bord. Ind imellem får vi også varm mad.

Middag

De børn der har behov for en middagslur bliver lagt hen, og resten går ud på legepladsen. Vi er ude uanset vejret.

Her afvikler personalet også pauser.

Eftermiddag

Kl. 14.00 spiser vi frugt (fredag er det kl. 13.30).

Hvis vejret er godt, spiser vi det ofte udenfor.

Resten af eftermiddagen leger børnene med det, de har lyst til ude eller inde, og de begynder at blive hentet af forældrene.

Hvis børnene bliver hentet af andre end forældrene, skal børnehaven have besked om dette.

Det er også meget vigtigt, at børnene siger farvel til en voksen i børnehaven, så vi altid ved, hvem der er gået hjem.

Ved 15.30 tiden samles børnene på en stue, og børnehaven lukker kl. 16.45.