Børnehaven Rubjerg

Om Børnehaven Rubjerg

Børnehaven er normeret til 40 børn fordelt på to stuer; Filurerne og Spilopperne.

Beliggenhed

Børnehaven Rubjerg er beliggende på Skeelsvej 2 i Langå, som er i den nordlige del af Langå.

Fysiske rammer

Alle rum er fantasifuldt indrettet med aktiviteter og legehjørner, så børnene selv vælger, hvor de har lyst til at lege.

Åbningstider

Børnehaven Rubjerg har åbent i 52 timer pr. uge. Bestyrelsen fastsætter åbningstiden ud fra forældrebehov og den frekvens børnene faktisk møder op.

Stuer og grupper

Vi har delt børnene i to grupper - én på hver stue. Grupperne er aldersintegrerede og hedder Filurerne og Spilopperne.

Madordning

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Rubjerg.

Månedsplaner

Vi lægger ikke månedsplaner på hjemmesiden, men skriver på Intra hvilke aktiviteter vi har planlagt.

Pædagogisk fokus

Respekt - Venskaber - Medbestemmelse

Traditioner

Vi synes, at traditioner er vigtige, da de dels er holdepunkter hen over året og dels kan vi på denne måde give børnene mulighed for, at få kendskab til vores historie.

Pædagogiske læreplaner

Der henvises til Dagtilbuddets fælles læreplaner.

Studerende

Studerende er også velkomne i vores lille børnehave.