Stuer og grupper

I børnehaven, har vi valgt, at have aldersintegrerede grupper. Herved kan de små spejle sig i og lære af de store og de store kan hjælpe og vise omsorg for de små.

Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling og spisning om formiddagen.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af stuerne. Vi tilpasser aktiviteter og projekter til børnenes lærings- og udviklingsbehov.
I en del af året samler vi de ældste børn - de børn, der skal starte i skole  året efter.
Vi laver aktiviteter, der kun er målrettet denne aldersgruppe, for at give dem alderssvarende udfordringer samt for at give dem erfaring med og læring om det at være en del af en gruppe.
Senere på året besøger vi SFO´en, hvor børnene snuser til det miljø, som de møder, når de d. 1/3 starter i førskoleordning. Her møder de også børnene fra de andre to børnehaver og har mulighed for, at knytte venskaber på tværs af børnehaverne.