Stuer og grupper

I børnehaven, har vi valgt, at dele børnene op efter alder. Herved kan vi tilpasse aktiviteter og projekter til børnenes lærings- og udviklingsbehov.

Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling og spisning om formiddagen.

De ældste børn, Ørneungerne (som starter i børnehaveklase til næste år), holder til på den ene stue, hvor spil og legetøj også hovedsageligt er tilpasset aldersgruppen. Fra august går vi på besøg i SFO'en.

De yngste børn, Ugleunger holder til på den anden stue.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af stuerne. Vi laver også aktiviteter og projekter på tværs af aldersgrupperne for at give de yngste mulighed for at spejle sig i og lære af de store og for at give de store mulighed for, at hjælpe og vise omsorg til de yngste.