Fysiske rammer

Vi har to stuer med tilhørende mindre rum, hvorved det er muligt, at lege og lave aktiviteter i mindre grupper. Legepladsen giver gode muligheder for forskellige fysiske udfordringer, da vi har både skrænt bl.a. med rutschebane, og vi har fodboldbane, cykelbane og klatretræer. Der er god bevoksning, som skaber små rum til uforstyrret leg i små grupper.

Børnehavens personale består af både erfarne pædagoger med mange års ansættelse og erfaring og forholdsvis nyuddannede. Kønsfordelingen blandt de ansatte er i øjeblikket 1 mand og 4 kvinder. Heraf 3 uddannede pædagoger, og 2 pædagogmedhjælpere. Ud over det faste personale vil du desuden kunne møde studerende, personer i jobtræning samt mere eller mindre fasttilknyttede vikarer.