Dagligdagen

I børnehaven, har vi valgt, at have aldersintegrerede grupper. Herved kan de små spejle sig i og lære af de store og de store kan hjælpe og vise omsorg for de små. Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling og spisning om formiddagen.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af stuerne. Vi tilpasser aktiviteter og projekter til børnenes lærings- og udviklingsbehov.
I en del af året samler vi de ældste børn - de børn, der skal starte i skole  året efter.

Vi laver aktiviteter, der kun er målrettet denne aldersgruppe, for at give dem alderssvarende udfordringer samt for at give dem erfaring med og læring om det at være en del af en gruppe. Senere på året besøger vi SFO´en, hvor børnene snuser til det miljø, som de møder, når de d. 1/3 starter i førskoleordning. Her møder de også børnene fra de andre to børnehaver og har mulighed for, at knytte venskaber på tværs af børnehaverne.

Morgen

Mellem kl. 6.45 og kl. 7.30 spiser vi morgenmad og hygger os. Der er mulighed for at få cornflakes, havregryn og brød. Vi tager imod børnene, og vi prioriterer modtagelsen højt, det er vigtigt for os, at børnene føler sig set og velkomne.

Formiddag

Kl. ca. 8.30 spiser børnene deres medbragte formiddagsmad.

Formiddagen er det primære tidspunkt for de aktiviteter, der har med opfyldelsen af målene i læreplanerne at gøre. Det vil med andre ord sige at det er her de fleste voksenstyrede aktiviteter foregår.

Kl. 11.15 - frokost

Børnene hjælper, på skift, med at dække bordene. Vi betragter spisningen som en hyggelig stund og hvor børnene også får lært lidt om bordskik.

Vi opfordrer forældrene til at følge kostpolitikken, som er udarbejdet i samarbejde med Bestyrelsen (se under "Værdier og politikker") og give børnene sunde madpakker og sundt tilbehør med i børnehaven.

Børnene får vand til, men de må gerne selv have mælk med til frokost, hvorimod det ikke er tilladt, at have saft, juice eller sodavand med.

Én gang om måneden er der maddag i børnehaven.

Vi snakker med børnene om, hvad vi skal have at spise og de hjælper også her med at lave maden. Vi får nogle gange rugbrød med forskelligt pålæg, og børnene nyder selv at vælge, hvad de vil have på deres brød. Vi laver et ta’selv bord. Ind imellem får vi også varm mad.

Middag

De børn der har behov for en middagslur bliver lagt hen, og resten går ud på legepladsen. Vi er ude uanset vejret.

Her afvikler personalet også pauser.

Eftermiddag

Kl. 14.00 spiser vi frugt/brød som børnene har med hjemmefra (fredag er det kl. 13.30)

Hvis vejret er godt, spiser vi det ofte udenfor.

Resten af eftermiddagen leger børnene med det, de har lyst til ude eller inde, og de begynder at blive hentet af forældrene.

Hvis børnene bliver hentet af andre end forældrene, skal børnehaven have besked om dette. Det er også meget vigtigt, at børnene siger farvel til en voksen, så vi altid ved, hvem der er gået hjem.

Ved 15.30 tiden samles børnene på en stue, og børnehaven lukker kl. 17.00 (fredag 16.45).