Børnehaven Fuglereden

Om Børnehaven Fuglereden

Fuglereden er en lille børnehave med hyggelige rammer ude og inde.

Beliggenhed

Børnehaven Fuglereden er centralt placeret i Langå by på Vinkelvej 17.

Fysiske rammer

Vi har to stuer med tilhørende mindre rum, hvorved det er muligt, at lege og lave aktiviteter i mindre grupper.

Åbningstider

Børnehaven Fuglereden har åbent i 52 timer pr. uge. Bestyrelsen fastsætter åbningstiden ud fra forældrebehov og den frekvens børnene faktisk møder op.

Madordning

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Fuglereden.

Stuer og grupper

I børnehaven, har vi valgt, at dele børnene op efter alder. Herved kan vi tilpasse aktiviteter og projekter til børnenes lærings- og udviklingsbehov.

Månedsplaner

Vi lægger ikke månedsplaner på hjemmesiden, men skriver på Intra hvilke aktiviteter vi har planlagt.

Pædagogisk fokus

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i dagtilbud lovens §1 og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Pædagogiske læreplaner

Der henvises til Dagtilbuddets fælles læreplaner.

Studerende

Studerende er også velkomne i vores lille børnehave.