Børnehaven Fuglereden

Om Børnehaven Fuglereden

Fuglereden er en lille børnehave med hyggelige rammer ude og inde.

Beliggenhed

Børnehaven Fuglereden er centralt placeret i Langå by på Vinkelvej 17.

Fysiske rammer

Vi har to stuer med tilhørende mindre rum, hvorved det er muligt, at lege og lave aktiviteter i mindre grupper.

Åbningstider

Børnehaven Fuglereden har åbent i 52 timer pr. uge. Bestyrelsen fastsætter åbningstiden ud fra forældrebehov og den frekvens børnene faktisk møder op.

Madordning

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Fuglereden.

Stuer og grupper

I børnehaven, har vi valgt, at have aldersintegrerede grupper. Herved kan de små spejle sig i og lære af de store og de store kan hjælpe og vise omsorg for de små.

Månedsplaner

Vi lægger ikke månedsplaner på hjemmesiden, men skriver på Intra hvilke aktiviteter vi har planlagt.

Pædagogisk fokus

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i dagtilbud lovens §1 og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Pædagogiske læreplaner

Der henvises til Dagtilbuddets fælles læreplaner.

Studerende

Studerende er også velkomne i vores lille børnehave.